Program akce

Úrovně jazyka (A1, A2, B1....) jsou dle Společného evropského referenčního rámce.

Program veletrhu jazykových škol